Uutinen

Tiedote 29.11.2017

Julkaistu 30.11.2017

Helsinki laajentaa paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluita – Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä jätti kaupunginvaltuuston päätöksestä eriävän mielipiteen.
Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2017 tehtiin päätös paperittomien sosiaali- ja terveyspalveluiden laajentamisesta äänin 45-39. Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä jätti valtuuston päätöksestä eriävän mielipiteen.
Päätös merkitsee sitä, että laittomasti maassa olijat saavat välttämättömät terveyspalvelut. Päätöksen taustalla olevan esityksen lähtötiedoissa oli kuitenkin merkittäviä puutteita, koska esimerkiksi paperittomien tarkkaa lukumäärää Suomessa ei tiedä kukaan. Suurimman osan heistä arvioidaan elävän Helsingin seudulla.
Päätös houkuttaa Helsinkiin lisää paperittomia ja kustannustarkastelun puutteiden vuoksi kukaan ei tiedä lopullista hintalappua tälle päätökselle.
Keskeisiä kysymyksiä, joita ennen päätöksentekoa olisi pitänyt selvittää:

  • Kaupunkilaisilla on oikeus tietää, mihin muihin toimintoihin kyseinen päätös vaikuttaa. Heikentääkö päätös helsinkiläisten palveluiden saantia entisestään?
  • Millä tavoin päätös vaikuttaa muiden potilaiden palveluiden laatuun, saatavuuteen ja potilaiden turvallisuuteen terveyskeskustasolla?
  • Kustannusvaikutukset olisi pitänyt selvittää ja tuoda esille luotettavasti ennen esityksen tekemistä.
  • Esityksestä puuttui vaikutusarviointi, jossa olisi arvioitu päätöksen vaikutus maan sisäiselle turvallisuudelle. Päätöksellään Helsinki suojelee laittomasti maahan jääneitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja toimii näin lain vastaisesti.
  • Potilasturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä ei tässä yhteydessä käsitelty ollenkaan tai niitä ei haluttu syystä tai toisesta tuoda esiin.
  • Miten hoidetaan paperittomien potilaiden identifiointi ja kirjaaminen potilastietojärjestelmiin? Potilasturvallisuuden kannalta on keskeistä, että potilaan sairaushistoria on lääkäreiden käytettävissä.

Perussuomalaisten Helsingin piiri ja valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että tehdystä päätöksestä koituvia kustannuksia seurataan ja niistä raportoidaan valtuustolle määräajoin. Helsingin piiri ja valtuustoryhmämme jakaa myös huolen siitä, että kyseinen päätös lisää asiakasmääriä terveyskeskuksissamme vaarantaen näin muiden asiakkaiden palveluiden saantia.

Lisätietoja:
Perussuomalaisten Helsingin valtuustoryhmä
Mika Raatikainen
valtuustoryhmän puheenjohtaja
044-5603780
mika.raatikainen@eduskunta.fi

Perussuomalainen Helsinki ry – Helsingin piiri
Markku Saarikangas
puheenjohtaja
0400-361 018

Tagit: paperittomat, terveyspalvelut